KC-9906

Builing Series

 1. 市場定價:
 2. 面 料:
  手掌纹压花防水皮(S3)+反光片
 3. 顏 色:
  E01黑色/E04黄色
 4. 內 裏:
  耐磨网布
 5. 鞋 墊:
  透气吸汗抗菌鞋垫
 6. 大 底:
  PU+PU双密度连帮注塑, 加PU保护头
 7. 製作工藝:
  连邦注塑
 8. 標準:
  执行国标
 9. 尺碼:
  38-47
 10. 主要功能:
  SB - P(防砸/防刺穿)

产品介绍

KONG CHEONG SHOES GROUP © 2021 ALL RIGHTS RESERVED.